Celsius Projects is a a space for the development, presentation and enactment of contemporary art in a performative, edifying, playful and critically engaging way. This includes exhibitions, talks, workshops as well as providing invitations and commissions for artists to be able to work together to curate and create art with an awareness of community, nature and publics.

Celsius Projects är en plats för utvecklande, presenterande och uppförande av samtida konst på ett performativt, uppbyggande, lekfullt och kritiskt engagerande sätt. Detta innefattar utställningar, samtal och workshops men även att förse konstnärer med inbjudningar, förutsättningar och uppdrag för att kunna arbeta tillsammans för att kurera och skapa konst med medvetenhet och intresse för samhället, naturen och allmänheten.Celsius Projects is a wheelchair accessible